Dokumendiregister

Laheda vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsusse laekunud või vallavalitsuses loodud kirjad, lepingud, õigusaktid ja muud dokumendid. Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

Käesolevas dokumendiregistri avalikus vaates sisalduvad vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendid alates 01.01.2005.a. Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

Amphora dokumendiregister võimaldab otsida ka soovitud dokumenti märksõna järgi. Selleks võib kasutada nii alammenüü dokumendid kui kirjavahetus all olevat OTSI  nuppu. Sisestades aknasse kas märksõna, akti pealkirja, numbri või liigi otsib süsteem ise vastavad dokumendid välja. 


Laheda Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrused on leitavad Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee


Laheda Vallavolikogu määruste terviktekstid

Laheda Vallavalitsuste määruste terviktekstid


Kuidas leida Riigi Teatajast Laheda Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrusi:

  • ava Riigi Teataja avaleht
  • vali täpne otsing , sealt  KOV terviktekstid või KOV algtekstid
  • vali akti andja: kas Laheda Vallavolikogu või Laheda Vallavalitsus

Kui soovid konkreeset määrust leida, otsi samalt lehelt pealkirja või tekstiotsinguga

Kui valid Laheda Vallavolikogu või Laheda Vallavalitsuse ilma määruse pealkirjata, saad kogu nimekirja määrustest


Isikuandmete töötlemine põhimõtted Laheda Vallavalitsuses

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile vald@laheda.ee

Laheda Vallavalitsuse dokumendiregistrisse (2004-2017)