Volikogu komisjonid

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 

Ele Vaino - esimees

Kristel Blauhut - aseesimees

Tiia Peebo - liige

Piia Roost- liige

Kristina Tobreluts - liige

Revisjonikomisjon 

Heiki Kõivsaar - esimees

Ants Väärsi - aseesimees

Kristel Blauhut - liige

Madis Pütt- liige

Alar Raha - liige

Arendus-, eelarve- ja majanduskomisjon 

Olavi Põder - esimees

Alar Raha- aseesimees

Elari Edesi - liige

Üllar Tintso - liige

Arvi Võru - liige

Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon 

Olev Veberson - esimees

Siret Lillemäe - aseesimees

Ivo Mustimets - liige

Andres Määr - liige

Ene Veberson - liige

Anne Pugast - liige

Sirje Tobreluts - liige