Välissuhted
Laheda vallal on tihedad koostöösidemed Läti Vabariigi Trapene vallaga. Samuti on olemas koostöösidemed Saksamaal asuva Bad Segebergi ja Soomes asuva Lestijärve piirkonnaga.