Haigekassa kasutab alates 1. jaanuarist rahvastikuregistri aadresse

Isikute aadresse kasutab haigekassa neile erinevate teadete või dokumentide (teated kindlustuskaitse lõppemisest, euroopa ravikindlustuskaardi või asendussertifikaadi, vähiskriiningu kutse jne) saatmiseks.

Isiku soovil saadab haigekassa näiteks Euroopa ravikindlustuskaardi inimese põhielukohast erinevale aadressile. Sellisel juhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress igal konkreetsel taotlusel. 

Teated kindlustuskaitse lõppemise kohta ja vähiskriiningu kutsed aga saadetakse inimese rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seega on väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged. Vastasel juhul ei pruugi inimesed olulisi teateid kätte saada.

Isik on kohustatud elukoha andmed rahvastikuregistrisse teatama  uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemasolul või andmete puudumisel.  Andmete õigsust saab kontrollida  kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, posti või  digiallkirjaga e-meili teel saates või kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis www.eesti.ee.

Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata Siseministeeriumi kodulehelt http://www.siseministeerium.ee/13615.

Kutsume kõiki inimesi üles rahvastikuregistris oma elukohaandmete õigsust kontrollima ning vajadusel parandama!