kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Ehitus --> Ehitisregister  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Ehitusvaldkonna teenused
Ehitisregister
Õigusaktid
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Ehitisregister

Vabariigi Valitsuse ehitisregistri põhimäärus


Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine. Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

Ehitisregistri andmetele on tagatud tasuta ööpäevaringne juurdepääs veebilehel aadressiga www.ehr.ee.

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus