Ehitisregister

Vabariigi Valitsuse ehitisregistri põhimäärus


Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine. Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

Ehitisregistri andmetele on tagatud tasuta ööpäevaringne juurdepääs veebilehel aadressiga www.ehr.ee.