kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Ehitus --> Õigusaktid  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Ehitusvaldkonna teenused
Ehitisregister
Õigusaktid
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Õigusaktid

Ülevaate kehtivatest ehitustegevust reguleerivatest õigusaktidest saab  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljelt.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus