Õigusaktid

Ülevaate kehtivatest ehitustegevust reguleerivatest õigusaktidest saab  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljelt.