Abiks algajale ettevõtjale

Ettevõtja infovärav - www.aktiva.ee
Venekeelne infovärav - www.rus.aktiva.ee
Põhjalik info ja käsiraamatud ettevõtte asutamise, maksude, personaliküsimuste, tootmise arendamise, turustamise ekspordi ja impordi, koostööpartnerite otsimise, rahastamisvõimaluste jpm kohta. Sisaldab linke erinevate toetuste pakkujate kodulehekülgedele, õigusaktidele, samuti ka ettevõtlust toetavate organisatsioonide kodulehekülgedele.
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon - 
www.evea.ee

Ettevõtlustoetused:

Põlvamaa Arenduskeskus - www.polvamaa.ee

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - www.eas.ee
Info siseriiklike ja Euroopa Liidu toetuste kohta - www.siseminiseteerium.ee

Euroopa Liidu struktuurifondid - www.struktuurifondid.ee


Põllumajanduslaenud ja tagatised:

Maaelu Edendamise Sihtasutus - www.mes.ee

 

Põllumajandustoetused:

Põllumajandudse Registrite ja Informatsiooni Amet - www.pria.ee

 

Ettevõtete taustainfo:

Krediidiinfo - www.krediidiinfo.ee
Kompass - www.kompass.com

 

Ekspordiinfo:

Maksu- ja Tolliamet - www.emta.ee 

 

Tagatised ja garantid:

KredEx - www.kredex.ee

 

Mittetulundusühingud ja sihtasutused

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit - www.ngo.ee