kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ettevõtlus --> Kaubandustegevuse registreerimine  
 
Ettevõtlus
Abiks algajale ettevõtjale
Kaubandustegevuse registreerimine
Majutusettevõtte registreerimine
FIE kandmine äriregistrisse
 
 
Kaubandustegevuse registreerimine

Kaubandustegevuse seadus

1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS), mis tõi kaasa muudatusi ka paljudes teistes eriseadustes (nt kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus, tubakaseadus, turismiseadus jne).

Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus.

Majandustegevusteade kaubanduses

Alkoholi ja tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:

  • jaekaubandus,
  • hulgikaubandus,
  • toitlustamine.

Teatamiskohustus täidetakse Eesti teabevärava eesti.ee (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu) või notari kaudu. Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle.

Teiste kaupadega kauplemisel, teenuste pakkumisel (nt majutusteenuse osutamine) ja kaubanduse korraldajana tegutsemisel ei nõuta enam registreeringut ega majandustegevusteate esitamist. Turismiseaduse kohaselt on majutusteenuse osutamine vaba majandustegevus, kuid kõik, kes kauplevad alkohoolsete jookidega majutusruumis või vastuvõtus, peavad tulenevalt alkoholiseadusest esitama teate alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal.

Kauplejad, kes tegutsesid siiani MTR-i registreeringu alusel, kuid kellele kehtib majandustegevusteate esitamise kohustus, ei pea esitama uut teadet ka pärast 1. juulit, sest registreeringuga MTR-is loetakse majandustegevusteade esitatuks.

Juurdepääs registriandmetele

Juurdepääs majandustegevuse registri andmetele, millele ei ole seadusega kehtestatud juurdepääsupiiranguid, on registri veebilehel mtr.mkm.ee.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus