Majutusettevõtte registreerimine

Turismisedus

Eestis tegutsevad majutusettevõtted on kirjas puhkaeestis.ee veebilehel ning kuni 30. juunini 2014 ka majandustegevuse registris. 

Majutusettevõtete põhilised liigid on: hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.

Majandustegevuse registrile peavad teate esitama majutusettevõtjad, kes soovivad müüa alkohoolseid jooke. Need, kes olid varasemalt juba registrisse kantud ning kelle registreeringus sisaldus märge alkohoolsete jookide müügi kohta majutus- või vastuvõturuumis, peavad sellekohase tegevuse jätkamisel esitama majandustegevusteate hiljemalt 120 päeva jooksul (1. juulist 2014 arvestades) vastavalt alkoholiseadusele. Majutusettevõtjad, kes tegelevad toitlustamisega, peavad esitama majandustegevusteate Veterinaar- ja Toiduametile või taotlema tegevusloa vastavalt toiduseadusele.

Majutusettevõtete üle teostavad järelevalvet kohalikud omavalitsused, Terviseamet, Päästeamet ja Tarbijakaitseamet.