kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Keskkonnainfo / Jäätmed --> Tilsi jäätmejaam  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Korraldatud olmejäätmevedu
Jäätmete sorteerimine
Tilsi jäätmejaam
Pakendite kogumispunktid
Vanapaberi kogumispunktid
Keskkonnamõjude hindamine
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Tilsi jäätmejaam

Tilsi jäätmejaama võivad oma jäätmeid tasuta tuua kõik Laheda valla elanikud.

Lahtiolekuajad:

Esmaspäev - 08.00-13.00

Neljapäev - 18.00-20.00

Iga kuu esimene laupäev- teatades ette telefonil 5377 7530

Palume ka esmaspäeval ja neljapäeval eelnevalt informeerida jäätmejaama töö korraldajat telefonil 5377 7530.

Vastu võetakse: majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi-, laki- ja liimijäätmeid,  ravimijäätmed, päevavalguslambid, olmekemikaale, õli ja õlifiltreid jm), elektroonikaseadmed (külmikud, telerid jm), taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara), ehitusjäätmed, eterniiti ja kilejäätmeid, suuremõõtmelised jäätmed (mööbel) ja vanu autorehve.

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Täiendav info: arendus- ja majandusnõunik Alar Alapert, telefon 799 9347, e-post alar@laheda.ee.


Alates 2.05.2016 on osadele jäätmetele kehtestatud vastuvõtu hinnad.

Laheda Vallavalitsuse 02.05.2016 korraldus nr 45 "Tilsi jäätmejaamas ehitusjäätmete vastuvõtuhindade kehtestamine"

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus