kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Keskkonnainfo / Jäätmed --> Pakendite kogumispunktid  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Korraldatud olmejäätmevedu
Jäätmete sorteerimine
Tilsi jäätmejaam
Pakendite kogumispunktid
Vanapaberi kogumispunktid
Keskkonnamõjude hindamine
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Pakendite kogumispunktid

Avalikud pakendite konteinerid Laheda vallas asuvad Tilsi külas Järve poe ja elumajade vahel, Mäe poe juures, vallamaja juures ning Põlva-Võru magistraalil Himma poe juures.  

Mäe poe konteinerit haldab MTÜ Eesti Pakendiringlus, tel 633 9240, 633 9243, e-post info@pakendiringlus.ee ning Järve poe, Himma poe ja vallamaja konteinereid haldab Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, tel 640 3240, e-post eto@eto.ee. 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus