kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Volikogu --> Eestseisus  
 
Volikogu
Volikogu komisjonid
Eestseisus
Volikogu õigusaktid
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Majanduslike huvide deklaratsioonid
 
 
Eestseisus

Eestseisus on volikogu esimehele nõuandvaks organiks, kuhu peale volikogu esimehe kuuluvad volikogu aseesimees ning volikogu alatiste komisjonide esimehed. Sõnaõigusega võivad eestseisuse koosolekul osaleda ka volikogu esimehe poolt sinna kutsutud isikud ja vallavalitsuse liikmed. 

Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul enne vallavolikogu istungit ning neil arutatakse volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi ja kinnitatakse volikogu järgmise istungi päevakorra projekt.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus