Eestseisus

Eestseisus on volikogu esimehele nõuandvaks organiks, kuhu peale volikogu esimehe kuuluvad volikogu aseesimees ning volikogu alatiste komisjonide esimehed. Sõnaõigusega võivad eestseisuse koosolekul osaleda ka volikogu esimehe poolt sinna kutsutud isikud ja vallavalitsuse liikmed. 

Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul enne vallavolikogu istungit ning neil arutatakse volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi ja kinnitatakse volikogu järgmise istungi päevakorra projekt.

Eestseisuse koosseis:
Aare Kallas - volikogu esimees

Olavi Põder - volikogu aseesimees
Olavi Põder - arendus- eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Ele Vaino - sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees
Olev Veberson - haridus- ja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees
Heiki Kõivsaar - revisjonikomisjoni esimees