Eestseisus

Eestseisus on volikogu esimehele nõuandvaks organiks, kuhu peale volikogu esimehe kuuluvad volikogu aseesimees ning volikogu alatiste komisjonide esimehed. Sõnaõigusega võivad eestseisuse koosolekul osaleda ka volikogu esimehe poolt sinna kutsutud isikud ja vallavalitsuse liikmed. 

Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul enne vallavolikogu istungit ning neil arutatakse volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi ja kinnitatakse volikogu järgmise istungi päevakorra projekt.