Hajaasustuse programm

Hajaasustuse 2017.a. programmi eelistatud sihtrühmade ja toetavate valdkondade prioriteetsuse määramine - Laheda Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldus nr 45

Hajaasustuse 2017.a programmi komisjoni moodustamine - Laheda Vallavalitsuse 05.05.2017 korraldus nr 44


Hajaasustuse programmi 2017 Põlva maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 31. märts kuni 01. juuni 2017. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Põlvamaa omavalitsustes. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt elukohajärgsele vallavalitsusele.

Rohkem infot leiad SIIT


Kogu programmi informatsioon ja toetuse ning aruande vormid asuvad

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel ja meie kodulehe esilehel.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega esitada vastavalt taotlusvooru tähtaegadele paberkandjal allkirjastatuna või digitaalselt allkirjastatuna elukohajärgsele vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga (arendus- ja majandusnõunik Alar Alapert; kontakttelefon 799 9347; e-mail: alar@laheda.ee.

2012. aasta hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajate nimekiri.

Laheda Vallavalitsuse 19. juuni 2012 korraldusega nr 62 kinnitati hajaasustuse veeprogrammis  osalejale  2011.aastal  toetust taotlenud, kuid vahendite lõppemise tõttu rahuldamata jäänud majapidamisele toetus. Toetust eraldati 6360.32 eurot, sellest 4929.25 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 1431.07 eurot Laheda valla eelarve vahenditest.


2013. aastal hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajate nimekiri.

Laheda Vallavalitsusele esitati hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru raames 3 taotlust. Esitatud taotlustest rahuldati kaks taotlus. Toetusteks jagatakse kokku 2013. aastal 5726,00 eurot. 


2014. aastal hajaasustuse veeprogrammi toetuse
saajate nimekiri.

Laheda Vallavalitsusele esitati hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru raames 7 taotlust. Esitatud taotlustest rahuldati viis taotlust. Toetusteks jagati kokku 2014. aastal 17614.38 eurot


2015. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri. 

Laheda Vallavalitsusele esitati hajaasustuse programmi taotlusvooru raames 16 taotlust. Esitatud taotlustest rahuldati viis taotlus täismahus ja üks taotlus osaliselt. Toetusteks jagati kokku 2015. aastal 17372,00 eurot


2016. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri.
 

2017. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri.