E-kodanik

Riigiportaal www.eesti.ee on asjaajamiskeskkond, mille vahendusel saab elektrooniliselt teha palju sellist, milleks seni oli vaja pabereid täita, kohale sõita ja hulga aega kulutada.

Riigiportaali eesmärk on anda praktilist infot Eestis elavate isikute õiguste ja kohustuste kohta, juhiseid asjaajamiseks Eesti riigiasutustega ja kohalike omavalitsustega ning on võimalik omavalitsuste ja riigiasutustega digitaalselt suhelda.

Portaal muudab hõlpsaks vajaliku info leidmise asutustega suhtlemisel: enam ei ole vaja ekselda erinevate riigiasutuste kodulehtedel, peamine info on koondatud portaali.

Portaali saab siseneda www.eesti.ee ning lingi Kodanikuportaal alt, kasutades selleks ID-kaarti ja kaardilugejat või internetipanga kasutajatunnuseid.

Dokumendivahetuskeskusega liitunud asutustel palun saata meile dokumendid üle X-tee.