Laheda valla põhimäärus

Laheda valla põhimäärus on kinnitatud Laheda Vallavolikogu 26.09.2013. a määrusega nr 6.