kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Vallavalitsus --> Arengukavad  
 
Vallavalitsus
Vallaametnikud
Vallavalitsuse õigusaktid
Blanketid ja asjaajamisjuhised
Dokumendiregister
Hallatavad asutused
E-kodanik
Valla eelarve
Palgaandmed
Esita teabenõue
Arengukavad
Heakord
Vabad ametikohad
Välissuhted
 
 
Arengukavad

KESKKONNA ARENGUKAVAD

Tilsi mõisa pargi hoolduskava

Tilsi mõisa pargi hoolduskava geoalus

Tilsi mõisa pargi hoolduskava dendroloogiline uuring


KOMMUNAALMAJANDUSE ARENGUKAVAD

Laheda valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri kinnitamine

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri kinnitamine


VALDKONDADE ARENGUKAVAD

Laheda valla arengukava 2014-2025

Laheda valla terviseprofiil 2014-2020

Laheda valla Tilsi Lasteaia arengukava aastateks 2004-2019

Tilsi Põhikooli arengukava aastateks 2014-2018

Laheda valla eelarvestrateegia 2017-2020

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus