Arengukavad

KESKKONNA ARENGUKAVAD

Tilsi mõisa pargi hoolduskava

Tilsi mõisa pargi hoolduskava geoalus

Tilsi mõisa pargi hoolduskava dendroloogiline uuring


KOMMUNAALMAJANDUSE ARENGUKAVAD

Laheda valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016-2020

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri kinnitamine

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri kinnitamine


VALDKONDADE ARENGUKAVAD

Laheda valla arengukava 2014-2025

Laheda valla terviseprofiil 2014-2020

Laheda valla Tilsi Lasteaia arengukava aastateks 2004-2019

Tilsi Põhikooli arengukava aastateks 2014-2018

Laheda valla eelarvestrateegia 2017-2020