Lapsendamine

Lapsendamine tekitab lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse vahelised õigused ning kohustused. Lapsendamist korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse alusel maavalitsused.

Kui isikul või perekonnal on soov lapsendada laps, siis tuleb tal pöörduda Põlva Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialisti poole telefonil 799 8934.

Lapsendajaks võib olla isik, kes on vähemalt 25-aastane, vaimselt ja füüsiliselt terve, suuteline last kasvatama ning ülal pidama.

Lapsendada saab last, kes:
- on jäänud orvuks, või
- vanemad on andnud nõusoleku lapsendamiseks, või
- vanematelt on võetud kohtus vanema õigused, või
- vanem on kohtus tunnistatud teovõimetuks või teadmata kadunuks.

Lapsendajate kandidaadid esitavad maavalitsusele kirjaliku avalduse ja täidavad lapsendada soovijate ankeedi. Peale selle on vajalik esitada veel passi ja abielutunnistuse koopiad, arstitõendid ning iseloomustused ja tõendid sissetulekute kohta. Kandidaadid läbivad pereuuringu 6 kuu jooksul avalduse esitamisest. Positiivse hinnangu korral kantakse lapsendaja kandidaat maavalitsuse vastavasse registrisse.

Lapsendamise otsustab kohus lapsendaja avalduse alusel.
Koos avaldusega esitatakse kohtule eelnevalt kogutud tõendid ja dokumendid:
- lapse sünniakti koopia, tõendid tema tervise ja talle kuuluva vara kohta, samuti tema nõusolek (kirjalik vähemalt 10 aastaselt lapselt) lapsendamiseks ja nime muutmiseks;
- tõendid selle kohta, et last on võimalik lapsendada (vanematega seotud andmed);
- arstitõendid lapsendaja ja tema perekonnaliikmete vaimse ja kehalise tervise kohta;
- tõendid ja iseloomustused lapsendaja elukoha, perekonna koosseisu, sissetulekute, õigusrikkumiste ja suutlikkuse kohta last kasvatada;
- kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuse nõusolek lapsendamiseks;
- kviitung riigilõivu tasumise kohta.