kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Sotsiaal/Tervishoid --> Laste hoolekanne --> Hooldamine perekonnas  
 
Sotsiaal/Tervishoid
Sotsiaalhoolekanne
Laste hoolekanne
Eestkoste
Lapsendamine
Hooldamine perekonnas
Tehingud varaga
Alaealise perekonnanime muutmine
Tervishoid
Laheda sotsiaalkeskus
SA Tilsi perekodu
 
 
Hooldamine perekonnas

Lapse perekonnas hooldamine toimub perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.
Perekonnas hooldamisele saab võtta lapsi, kes 
-  ei saa koos oma vanematega elada vastava kohtuotsuse tõttu
-  vanemad on surnud
-  vanemad on teadmata kadunuks tunnistatud
-  vanemate teovõimet on piiratud
-  vanemad viibivad kinnipidamisasutuses

Kui täiskasvanud isik soovib oma perekonnas hooldada kasulast, tuleb tal pöörduda oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda. Kui hooldada soovitakse konkreetset last, siis tuleb isikul pöörduda lapse elukohajärgse omavalitsuse poole.

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialist või sotsiaaltöötaja tutvustab isikule perekonnas hooldamise põhimõtteid ja tingimusi (Sotsiaalhoolekande seadus §25¹, 25², 25³), uurib hooldaja motivatsiooni ning tutvub hooldaja koduste tingimuste ja pereliikmetega. Perekonna sobilikkuse hindamiseks võib sotsiaaltöötaja paluda esitada erinevaid tõendeid. Samuti peab hooldajaks soovija läbima kasuperede koolituse PRIDE.

Peale eespool nimetatud toimingute ning kõigi osapoolte nõusolekul sõlmitakse kohaliku omavalitsuse ja hooldaja vahel perekonnas hooldamise leping. Lepingus sätestatakse kõik lepingu osapooli puudutavad õigused ja kohustused. Leping sõlmitakse üldjuhul üheks aastaks, mille tähtaja möödumisel leping üle vaadatakse ning tehakse uus otsus lepingu sõlmimise osas.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus