kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Sotsiaal/Tervishoid --> Laste hoolekanne --> Alaealise perekonnanime muutmine  
 
Sotsiaal/Tervishoid
Sotsiaalhoolekanne
Laste hoolekanne
Eestkoste
Lapsendamine
Hooldamine perekonnas
Tehingud varaga
Alaealise perekonnanime muutmine
Tervishoid
Laheda sotsiaalkeskus
SA Tilsi perekodu
 
 
Alaealise perekonnanime muutmine

 

Alaealise perekonnanime (abielulahutuse järgselt; abielludes; muudel põhjustel) muudetakse juhtudel, kui lapsega koos elav vanem on muutnud oma perekonnanime.
Lapse perekonnanime muutmiseks on vajalik mõlema vanema vastav kirjalik nõusolek.
Seoses Nimeseaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse jõustumisega 1. juulist 2010 tuleb alaealise perekonnanime muutmiseks pöörduda maavalitsuse rahvastiku toimingute talitluse poole. 
Põlva Maavalitsuse perekonnaseisutoimingute spetsialistid on Maiken Jüriöö (peaspetsialist), tel 799 8921 ja Heili Kutsch (spetsialist), tel 799 8920.

 

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus