Alaealise perekonnanime muutmine

 

Alaealise perekonnanime (abielulahutuse järgselt; abielludes; muudel põhjustel) muudetakse juhtudel, kui lapsega koos elav vanem on muutnud oma perekonnanime.
Lapse perekonnanime muutmiseks on vajalik mõlema vanema vastav kirjalik nõusolek.
Seoses Nimeseaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse jõustumisega 1. juulist 2010 tuleb alaealise perekonnanime muutmiseks pöörduda maavalitsuse rahvastiku toimingute talitluse poole. 
Põlva Maavalitsuse perekonnaseisutoimingute spetsialistid on Maiken Jüriöö (peaspetsialist), tel 799 8921 ja Heili Kutsch (spetsialist), tel 799 8920.