kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Sotsiaal/Tervishoid --> Laste hoolekanne --> Tehingud varaga  
 
Sotsiaal/Tervishoid
Sotsiaalhoolekanne
Laste hoolekanne
Eestkoste
Lapsendamine
Hooldamine perekonnas
Tehingud varaga
Alaealise perekonnanime muutmine
Tervishoid
Laheda sotsiaalkeskus
SA Tilsi perekodu
 
 
Tehingud alaealisele kuuluva varaga

Alaealisele kuuluva varaga ei saa lapsevanem teostada mingeid tehinguid ilma eestkosteasutuse nõusolekuta.

Nõusoleku saamiseks tuleb lapsevanemal esitada kohtule järgmised dokumendid:
-  avaldus; 
-  isikut tõendav dokument;

-  lapse sünnitunnistus;
-  dokument alaealisele vara kuulumise kohta (pärimisõiguse tunnistus, kinkeleping, ostu-müügi leping jne);
-  vähemalt 10-aastase lapse kirjalik nõusolek.

 

Sotsiaaltöötaja selgitab, kas tehingu sooritamine on kooskõlas lapse huvidega ning eestkosteasutuse nõusolek vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus