Tehingud alaealisele kuuluva varaga

Alaealisele kuuluva varaga ei saa lapsevanem teostada mingeid tehinguid ilma eestkosteasutuse nõusolekuta.

Nõusoleku saamiseks tuleb lapsevanemal esitada kohtule järgmised dokumendid:
-  avaldus; 
-  isikut tõendav dokument;

-  lapse sünnitunnistus;
-  dokument alaealisele vara kuulumise kohta (pärimisõiguse tunnistus, kinkeleping, ostu-müügi leping jne);
-  vähemalt 10-aastase lapse kirjalik nõusolek.

 

Sotsiaaltöötaja selgitab, kas tehingu sooritamine on kooskõlas lapse huvidega ning eestkosteasutuse nõusolek vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.