kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Vee- ja soojamajandus  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Vee- ja soojamajandus

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027Laheda Vallavalitsuse 08.09.2008. a määrusega nr 5 on kehtestatud alates 15. detsembrist 2008. a UÜ Madesaare poolt müüdava soojusenergia müügi piirhinnaks on 46,66 eurot/MWh (hinnale lisandub käibemaks).

Laheda Vallavalitsuse 08.09.2008. a määrusega nr 6 on kehtestatud alates 15. detsembrist 2008. a UÜ Madesaare poolt müüdava veevarustuse teenuse müügi hinnaks on 0,43 eurot/m3 (hinnale lisandub käibemaks).

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus