Vee- ja soojamajandus

Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027Laheda Vallavalitsuse 08.09.2008. a määrusega nr 5 on kehtestatud alates 15. detsembrist 2008. a UÜ Madesaare poolt müüdava soojusenergia müügi piirhinnaks on 46,66 eurot/MWh (hinnale lisandub käibemaks).

Laheda Vallavalitsuse 08.09.2008. a määrusega nr 6 on kehtestatud alates 15. detsembrist 2008. a UÜ Madesaare poolt müüdava veevarustuse teenuse müügi hinnaks on 0,43 eurot/m3 (hinnale lisandub käibemaks).