Heakord

Laheda vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Laheda valla avaliku korra eeskiri

Laheda valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Kaunis Eesti Kodu

Eesti Vabariigi Presidendi ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse (www.iluskodu.ee) algatusel toimub alates 1999. aastast ülevabariigiline heakorrakonkurss "Kaunis Eesti Kodu".