kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Volikogu --> Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013 --> Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2009  
 
Volikogu
Volikogu komisjonid
Eestseisus
Volikogu õigusaktid
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2009
Majanduslike huvide deklaratsioonid
 
 
Volikogu valimised 2009

Valla valimiskomisjoni protokollidega on võimalik tutvuda siin.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised - 18.10.2009.a.

Valimistulemused

Kandidaatide koondnimekiri

Laheda Vallavolikogu otsused:

Laheda Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine

Valla valimiskomisjoni otsused:

Otsus nr 1 Laheda valla valimiskomisjoni aseesimehe määramine

Otsus nr 2 Laheda valla valimiskomisjoni tööaja määramine

Otsus nr 3 Kandidaatide registreerimine

Otsus nr 4 Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

Otsus nr 5 Laheda vallavolikogu liikmete registreerimine

Otsus nr 6 Laheda vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Otsus nr 7 Laheda Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

Otsus nr 8 Laheda vallavolikogu esimehe valimine

Otsus nr 9 Laheda vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme nimetamine volikogu liikmeks

Laheda valla valimiskomisjon asub Laheda vallamajas  (Põlva maakond Laheda vald Tilsi küla). Telefon 799 340, e-post eliko@laheda.ee.

Valla valimiskomisjoni liikmed:

Eliko Saks - komisjoni esimees

Anne Pugast - aseesimees

Raido Kaljula

Kes võivad kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletada?Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht asub Laheda vallas.

Hääletamisõigus on ka välismaalasel:
1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht asub vastavas vallas või linnas;
3) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Hääleõiguslik ei ole isik, kes on kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Millal ja kus saab hääletada?

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 18. oktoobril kell 9.00-20.00.

Eelhääletamine toimub 12.- 14. oktoober kell 12.00 - 20.00. Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.

Lisaks on võimalik alates 8. oktoobrist kella 12.00 kuni 14. oktoobri kella 20.00 hääletada elektrooniliselt veebilehel http://www.valimised.ee.

Välismaal hääletamist ei toimu!

Kas kodus on võimalik hääletada?

Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust saab esitada kuni valimispäeva kella 16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele.

Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval 18. oktoobril.

Mida võtta kaasa valimisjaoskonda?

Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta!

Mis teha, kui valijakaart pole Teieni jõudnud?

Kui Te pole 3. oktoobriks valijakaarti saanud või kui valijakaardile kantud andmetes on  vigu, pöörduge selgituse saamiseks vallasekretäri poole. Informatsiooni saab telefonidel 799 9340, 799 9342.

Kogu informatsioon kohaliku omavalituse volikogu valimiste kohta on Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel http://vvk.ee/kov09.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus