kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Ehitus/Olmejäätmed --> Teed  
 
Ehitus/Olmejäätmed
Ehitus
Detailplaneeringud
Üldplaneering
Keskkonnainfo / Jäätmed
Teed
Hajaasustuse programm
Riigihanked
Vee- ja soojamajandus
 
 
Laheda valla teed

Laheda valla territooriumil asuvate avalikuks kasutamiseks ettenähtud kohalike teede nimekiri.

Kinnitatud Laheda Vallavolikogu 30.08.2006. a otsusega nr 20 "Laheda valla kohalike teede nimekirja kinnitamine",

täiendatud Laheda Vallavolikogu 26.02.2008. a otsusega nr 7 "Laheda valla kohalike teede nimekirja täiendamine".

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus