Laheda valla teed

Laheda valla territooriumil asuvate avalikuks kasutamiseks ettenähtud kohalike teede nimekiri.

Kinnitatud Laheda Vallavolikogu 30.08.2006. a otsusega nr 20 "Laheda valla kohalike teede nimekirja kinnitamine",

täiendatud Laheda Vallavolikogu 26.02.2008. a otsusega nr 7 "Laheda valla kohalike teede nimekirja täiendamine".