kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Elukoha aadressiandmete muutmine ja elanike aadressiandmete täpsustamine  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Elukoha aadressiandmete muutmine ja elanike aadressiandmete täpsustamine

Novembrikuu valla lehes avaldasime kohanime määramise eelteate. Vallavalitsusele ei laekunud ettepanekuid ega arvamusi Tilsi keskuse ja Luhtsi väikekoha nime kohta. 15. detsembril 2009. a kehtestas Vallavalitsus määrusega nr 8 Tilsi külas asuvale väikekohale nimeks Tilsi keskus ja Pragi külas asuvale väikekohale nimeks Luhtsi väikekoht.

Vallavalitsuse 12. jaanuari 2010. a istungil võeti vastu korraldus «Tilsi külas ja Pragi külas asuvate maaüksuste nimede muutmine». Järgnevalt tuuakse välja korterelamute majanumbrite ja seoses sellega ka inimeste elukoha aadressi muudatused. Näiteks endises maja nr 1 korteris number 30 elanud inimese aadressiks saab: Põlva maakond, Laheda  vald, Tilsi küla, Tilsi keskus 1-30 (kus nr 1 on maja number ja 30 on korteri number).

Tilsi keskuses asub 5 korterelamut:

            Endine aadress                     Uus aadress

Tilsi 1                                     Tilsi keskus 1

Tilsi 2                                     Tilsi keskus 2

Tilsi 3                                     Tilsi keskus 3

KÜ Tilsi Koda                           Tilsi keskus 4

Saara                                     Tilsi keskus 5


Sisuliselt jäävad majade numbrid samaks senini kasutusel olnud numeratsiooniga. Kuna kasutusel olnud majanumbrid polnud seni õigusaktiga kinnitatud, on palju vigasid rahvastikuregistris elanike aadressiandmetes. Näiteks kui inimene elab majas nr 4, või rahvastikuregistris olla märgitud elukoha aadressiks maja nr 5. Kõige enam on olnud ebatäpsusi majade nr 4 ja 5 aadressidega.

Pragi külas asuvas Luhtsi väikekohas on 16 aadressiobjekti:

Endine aadress                     Uus aadress

Linnase                                  Luhtsi väikekoht 1

Krunt nr 2                              Luhtsi väikekoht 2

Elamukrunt                            Luhtsi väikekoht 3

Krunt nr 4                              Luhtsi väikekoht 4

Krunt nr 5                              Luhtsi väikekoht 5

Krunt nr 6                              Luhtsi väikekoht 6

Krunt nr 7                              Luhtsi väikekoht 7

Krunt nr 8                              Luhtsi väikekoht 8

Krunt nr 9                              Luhtsi väikekoht 9

Elamukrunt                            Luhtsi väikekoht 10

Krunt nr 11                            Luhtsi väikekoht 11

Krunt nr 12                            Luhtsi väikekoht 12

Krunt nr 4                              Luhtsi väikekoht 13

Elamukrunt                            Luhtsi väikekoht 14

Krunt nr 15                            Luhtsi väikekoht 15

Elamukrunt                            Luhtsi väikekoht 16

 Kontrolli oma elukohaandmete õigsust rahvastikuregistris!

Laheda valla elanikkonna aadressiandmete korrastamiseks Eesti rahvastikuregistris on vajalik eluruumide omanike abi. Lugupeetud eluruumide (korter, maja) omanikud, palun pöörduda vallavalitsusse, kontrollimaks, kas teie elukoha andmed on korrektsed ja täielikud. Väga paljudel valla elanikel on aadress küla täpsusega, st aadressi andmetes puudub kinnistu/talu nimi. 

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida ka riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri  e-teenuseid kasutades.  Antud lehelt tuleb valida kodanikule mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks valige vasakuääre menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast Enda andmete päring. Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade

Elukohateade esitatakse valla- või linnavalitsusele, kui isik asub uude kohta elama või muudab elukohta  Eestis, asub elama välismaale või kolib välismaalt tagasi Eestisse. Välisriigis elades saab isik teavitada oma elukoha andmete muudatustest välisesindusele. 


Vallavalitsus edastab uued andmed maksuametile maamaksuprogrammi kaudu, rahvastikuregistrile, ehitusregistrile jm ametkondadele.


Lisainfo:
Eliko Saks
vallasekretär
Tel: 799 9340
E-post: eliko@laheda.ee

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus