Majandustegevuse registri registreeringu õigsuse kinnitamine

Vastavalt majandustegevuse registri seaduse §-le 26 peab ettevõtja esitama vallavalitsusele, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.

Seega tuleb registreeringu õigsus kinnitada igal aastal ajavahemikus 15. jaanuarist kuni 15. aprillini. Samal aastal enne 15. jaanuari tehtud registreeringu õigsus tuleb samuti kinnitada. Kolme kuu jooksul enne 15. aprilli (st alates 15. jaanuarist) ettevõtja taotlusel tehtud registreeringu muutmisel ei pea registreeringu õigsust enam täiendavalt kinnitama.

Registreering, mille andmeid ei ole kinnitatud, peatatakse 1. mail. Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastatakse registreering viie päeva jooksul alates vastava kinnituse laekumisest. Kinnituse mitteesitamisel kustutakse peatatud registreering 1. novembril.

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmeid majandustegevuse registri veebilehel http://www.mkm.ee/mtr asuvast majandustegevuse registrist. Kui selgub, et mõningad andmed vajavad muutmist, kasutada registreeringu muutmise vormi (taotluste vormid, vorm 17 ning sellele vastav juhend).

Registreeringu õigsuse kinnitamise vorm (vorm 18) või registreeringu muutmise vorm, esitatakse vallavalitsusele posti teel või kohaleviimisega või e-posti teel (digitaalallkirjastatult) e-posti aadressile vald@laheda.ee. Registreeringu õigsuse kinnitamise vormi ja vormi täitmise juhendi leiate majandustegevuse registri veebilehelt http://mtr.mkm.ee ja valla kodulehelt www.laheda.ee.

Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus registreeringu õigsust kinnitada ja registreeringu andmeid muuta elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu: http://x-tee.riik.ee/eit/.

Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu andmete muutmise eest ei tule tasuda riigilõivu!

Lisainfo:

Eliko Saks

Vallasekretär

799 9340

eliko@laheda.ee