kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Tähtsamad telefonid ja lingid  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Tähtsamad telefonid ja lingid

HÄDAABI - 112

Konstaabel  - 5301 9297

Korraldatud jäätmevedu (AS Eesti Keskkonnateenused) - 1919 või 738 6700

Tilsi jäätmejaam - 53 777 530

Lõuna Politseiprefektuuri liiklusliin - 14 900

Perearstikeskus - 799 5322

Eesti Energia rikketelefon - 1343

Põlva Vesi AS, välistrasside rikked - 505 1934

Piirkondlik metsaspetsialist - 514 4512

Elioni klienditugi - 165


Lõuna-Eesti infotelefon - 740 4020

Laste abitelefon - 116 111

Bussiinfo - 12 550

Autoabi  - 1888, 696 9188


Vajalikud lingid:

Põlvamaa asutused

Riigiportaal eesti.ee

"Igaühe õigused e-riigis" ehk lühidalt e-riigi harta on kirjutatud tavainimese vaatevinklist ja loetleb õigusi, mis inimesel e-riigis ametiasutustega suheldes on.

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus