Tähtsamad telefonid ja lingid

HÄDAABI - 112

Konstaabel  - 5301 9297

Korraldatud jäätmevedu (AS Eesti Keskkonnateenused) - 1919 või 738 6700

Tilsi jäätmejaam - 53 777 530

Lõuna Politseiprefektuuri liiklusliin - 14 900

Perearstikeskus - 799 5322

Eesti Energia rikketelefon - 1343

Põlva Vesi AS, välistrasside rikked - 505 1934

Piirkondlik metsaspetsialist - 514 4512

Elioni klienditugi - 165


Lõuna-Eesti infotelefon - 740 4020

Laste abitelefon - 116 111

Bussiinfo - 12 550

Autoabi  - 1888, 696 9188


Vajalikud lingid:

Põlvamaa asutused

Riigiportaal eesti.ee

"Igaühe õigused e-riigis" ehk lühidalt e-riigi harta on kirjutatud tavainimese vaatevinklist ja loetleb õigusi, mis inimesel e-riigis ametiasutustega suheldes on.