Valla eelarve

Laheda valla 2017. aasta eelarve

2016.aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 25.08.2017.a. määrus nr 1-2/5
2017. aasta eelarve lisa 1

2017.aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 23.01.2017.a määrus nr 1-2/1

Seletuskiri

Laheda valla 2016. aasta eelarve

2016.aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 26.08.2016.a määrus nr 1-2/12
2016. aasta eelarve lisa 1
2016.aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 28.01.2016. a määrus nr 1-2/1

Laheda valla 2015. aasta eelarve

2015. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 10.06.2015.a määrus nr 1-1.1/3
2015.aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 23.01.2015. a määrus nr 1-1.1/1
2015. aasta eelarve lisa 1
2015. aasta seletuskiri
2015. aasta I kvartali aruande täitmine
2015. aasta I kvartali aruande täitmise seletuskiri

Laheda valla 2014. aasta eelarve

2014. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 30.01.2014. a määrus nr 1-1.1/2
2014. aasta eelarve lisa 1
2014. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 29.05.2014. a määrus nr 1-1.1/8
2014. aasta II lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 30.10.2014.a määrus nr 1-1.1/11

Laheda valla 2013. aasta eelarve

2013. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 31.01.2013. a määrus nr 1-1.1/1
2013. aasta eelarve seletuskiri
2013. aasta lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 10.10.2013. a määrus nr 1-1.1/7
2013. aasta lisaeelarve seletuskiri

Laheda valla 2012. aasta eelarve

2012. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 26.01.2012. a määrus nr 1-1.1/1
2012. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 26.01.2012. a määruse nr 1 Lisa
2012. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 07.06.2012. a määrus nr 1-1.1/5
2012. aasta II lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 28.11.2012. a määrus nr 1-1.1/10
2012. aasta III lisaeelarve -  Laheda Vallavolikogu 27.12.2012.a määrus nr 1-1.1/16

Laheda valla 2011. aasta eelarve

2011. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 27.01.2011. a määrus nr 1-1.1/1
2011. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 16.06.2011. a määrus nr 1-1.1/4

2011. aasta II lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 27.10.2011. a määrus nr 1-1.1/10

Laheda valla 2010. aasta eelarve

2010. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 28.01.2010. a määrus nr 1-1.1/1

2010. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 27.06.2010. a määrus nr 1-1.1/6

2010. aasta II lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 28.10.2010. a määrus nr 1-1.1/10

2010. aasta III lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 28.12.2010. a määrus nr 1-1.1/17

Laheda valla 2009. aasta eelarve 

2009. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 17.03.2009. a määrus nr 01 

2009. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 28.09.2009. a määrus nr 16

Laheda valla 2008. aasta eelarve

2008. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 31.01.2008. a määrus nr 01

2008. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 09.06.2008. a määrus nr 16

2008. aasta II lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 24.11.2008. a määrus nr 19

2008. aasta III lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 19.12.2008. a määrus nr 21

Laheda valla 2007. aasta eelarve

2007. aasta eelarve - Laheda Vallavolikogu 08.02.2007. a määrus nr 1

2007. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 19.06.2007. a määrus nr 7

2007. aasta II lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 31.10.2007. a määrus nr 13

2007. aasta III lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 27.12.2007. a määrus nr 18

Laheda valla 2006. aasta eelarve

2006. aasta eelarve -  Laheda Vallavolikogu 25.01.2006. a määrus nr 4

2006. aasta I lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 19.04.2006. a määrus nr 16

2006. aasta II lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 31.10. 2006. a määrus nr 23

2006. aasta III lisaeelarve - Laheda Vallavolikogu 28.12.2006. a määrus nr 27

Laheda valla majandusaasta aruanded

2016. aasta majandusaasta aruanne

Laheda Vallavolikogu 26.05.2017. a otsus nr 9
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Laheda Vallavalitsuse istungi protokoll  02.05.2017 nr 2-1/8

2015. aasta majandusaasta aruanne

Laheda Vallavolikogu 13.06.2016. a otsus nr 15
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Laheda Vallavalitsuse istungi protokoll  02.05.2016 nr 2-1/10

2014. aasta majandusaasta aruanne

Laheda Vallavolikogu 10.06.2015. a otsus nr 8
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
Laheda Vallavalitsuse istungi protokoll 09.04.2015 nr 2-13/5

2013. aasta majandusaasta aruanne
2012. aasta majandusaasta aruanne
2011. aasta majandusaasta aruanne
2010. aasta majandusaasta aruanne
2009. aasta majandusaasta aruanne
2008. aasta majandusaasta aruanne
2007. aasta majandusaasta aruanne
2006. aasta majandusaasta aruanne


Laheda valla eelarve täitmise aruanded

2016. aasta eelarve täitmise aruanne
2015. aasta eelarve täitmise aruanne
2014. aasta eelarve täitmise aruanne
2012. aasta eelarve täitmise aruanne
2011. aasta eelarve täitmise aruanne
2010. aasta eelarve täitmise aruanne
2009. aasta eelarve täitmise aruanne
2008. aasta eelarve täitmise aruanne 
2007. aasta eelarve täitmise aruanne
2006. aasta eelarve täitmise aruanne