Palgaandmed

Avalikustatud on Laheda valla ametiisikute palgaandmed alates 2005. aastast, mil korruptsioonivastast seadust vastava sättega täiendati. Vallavolikogu esimehe ja vallavanema palgaandmed avalikustatakse Riigi Teataja Lisas. Vallaomandis oleva Sihtasutuse juhatuse liikmetele pole tasu makstud. Palgaandmeteks on andmed ametiisikule makstava palga kohta palgaseaduse tähenduses ja muude sotsiaalmaksuga maksustatavate tasude kohta.  Ametiisiku palgaandmed eelmise aasta kohta avalikustatakse hiljemalt 01. oktoobril. Avalikustatud palgaandmed peavad olema kättesaadavad vähemalt kolme aasta jooksul pärast nende avalikustamist.


„Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel

Laheda Vallavalitsuse ametnike palgad 2015. aasta

Laheda Vallavalitsuse ametnike palgad 2014. aasta

Laheda Vallavalitsuse ametiisikute 2014. aasta palgaandmed

Laheda Vallavalitsuse ametnike palgad 2013. aasta

Laheda Vallavalitsuse ametiisikute 2013. aasta palgaandmed

Laheda Vallavalitsuse ja vallavolikogu ametiisikute 2011. aasta palgaandmed

Laheda Vallavalitsuse ja vallavolikogu ametiisikute 2010. aasta palgaandmed