kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Ajajärk- kui elu korraldas külanõukogu Põlvamaal- koolitus, uurimine, trükis.  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Ajajärk- kui elu korraldas külanõukogu Põlvamaal- koolitus, uurimine, trükis.

Põlva Talurahvamuuseum üks teemavaldkond on omavalitsuste ajaloo kajastamine. Paljudel omavalitsustel täitus möödunud aastal 20 aastat omavalitsusliku staatuse taastamisest. Säilitamaks ja kogumaks pärandit, mis kajastab külanõukogude aega, algatas MTÜ Karilatsi Muuseumisõprade Selts projekti - Ajajärk kui elu korraldas külanõukogu.

Valdu hakati taastama alates 1990. aastast, ning kolme aasta jooksul viidi läbi põhjalik haldusreform. Senised külanõukogud (mida 1950-1960ndatel aastatel oli suuremateks liidetud) nimetati ümber valdadeks ning neid hakati omavahel edaspidigi liitma.

Omavalitsuste ajaloos on enam kajastatud vanemat perioodi, kuni aastani 1940 või siis aega pärast taasiseseisvumist. Vahepealne 50 aastat soovitakse justkui unustada. Muuseumi kogemus näitab, et peale on kasvamas põlvkond, kes ei tea ega ole kuulnud nõukogude ajast suurt midagi.

28. märts 2012 toimub teemakohane koolitus J. Hurda nimelise Rahvaharidusseltsi ruumides Põlvas.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kohalike koduloo-huviliste tegevus vaimse pärandi kogumisel. ERM- i näited. Välitööd - võimalus või kohustus.
 • Milliseid teemasid uurib keskmuuseum (ERM), milliseid piirkonna muuseum (PTM), koostöö võimalused kohalike kodulooseltsidega jne.
 • Andmete kogumine, küsitlemine välitöödel.

Kuidas läheneda võõrale inimesele? Kas peab teavitama omavalitsuses? Kas andmete kasutamiseks on vajalik sõlmida kokkulepe?  Andmekaitsega seotud küsimused. Välitööde päevik. Kasküsitleja võiks/peaks olema "oma" või "võõras"?

 • Mälestuste kogumise ja uurimistöö erinevuse
 • Mälestuste kogumise vajalikus ja olulisus muuseumi töös.
 • Uurimistöö vajalikkus muuseumis, kui mäluasutuse seisukohalt.
 • Intervjuu litereerimine.
 • Väljundid

Säilitamine muuseumi arhiivis, kodulookoguja hoiab kodus kapis, avaldamine ainult internetis ja avaldamine trükisena.

Arutelu:

 • Põlva Talurahvamuusemi projekt ja koostöö selle raames.
 • Võimalik koostöö mälestuste kogumise ja kodu-uurimistööde konkursi korraldamisel.

Koolitusel osalejad:

 • maakonna kodu-uurijad;
 • väikemuuseumide töötajad;
 • koduloo huvilised;
 • omavalitsuste esindajad jne.

Koolitaja: Ehti Järv uurimisassistent

            Eesti Rahva Muuseum

            teadusosakonnast

Koolitust rahastati Leader meetme vahenditest.

Koolituse korraldaja MTÜ Karilatsi Muuseumisõprade Selts

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus