Tilsi Põhikool

Arhiivi andmetel oli Tilsi külakool olemas 1766.a.
1866.a. vallareform andis koolimured üle mõisnikult vallaametnikele. Tilsi valla volikogu otsustas ehitada uue puust koolimaja. Väikeste valdade liitmisest tekkinud Aleksandri valla valitsus pidas otstarbekaks Tilsi kool sulgeda ja õpilased Pragi ja Joosu kooli vahel ära jagada. Tilsi lapsevanemad polnud sellise plaaniga nõus ning saavutasid protesti- ja palvekirjade saatmise tulemusena 1896.a. uue koolimaja ehitamise. See hoone on praeguseni Koolitare külas asuv nn. Tummi kool.
1921.a. paigutati Tilsi mõisa vaeslaste varjupaik. Tummi koolile lisaks avati Tilsis teinegi algkool: Tilsi Lastekodu algkool, kus on neli klassi. Tummi kool andis 6-klassilise hariduse. Lastekodu ja selle algkooli juhatajana töötas Juhan Zopp 1932. aastani, mil kaks Tilsi kooli ühendati üheks 6-klassiliseks kooliks. Kooli juhatajaks sai Johannes Järvpõld, kes töötas Tilsis 1941.a. Sõja ajal ja pärast sõda vahetus palju direktoreid: Johannes Kukk, Viive Kukk, Herta Lokk, Ilmar Patrason, Arma Patrason-Veske.
Tilsi 6-klassiline algkool sai nõukogude korra ajal juurde 7. klassi. 1948.a. alustas tööd õppealajuhatajana nii koolis kui lastekodus Valter Maasik, kes praegu töötab lastekodus Kasvatajana. Aastatel 1952-57 oli koolis direktoriks Arved Kivi, 1957-1963 Lembit Erlich ning 1961-1963 Silvi Kanarik. 1963-1977 oli koolijuhiks Vilbert Prii, kelle juhtimisel kujundati kooli ümbrust kaunimaks.
60-ndate aastate lõpus muudeti kool 8-klassiliseks. Avati internaat kaugemalt käivatele õpilastele. Endise piimavastuvõtupunkti ruumidesse ehitati kaks klassiruumi; köök ja söögituba. 1977.a. asus tööle direktorine Veneidi Heljula, kelle töö raskuspunktiks jäi uue koolihoone ehitustöö. 1978.a. kolis kool uude, praegusesse majja. 1980.aastast töötab koolis Ellen Toova.
1988.a. muudeti kool 9-klassiliseks. 1990.a. läks kool Laheda valla hoole alla. 1993.a. viidi koolis läbi kapitaalremont, mille tulemusena sai maja viilkatuse ja teisele korrusele õpetajate toa, töökabinetid, arvutiruumi ning raamatukogu. 1996.a. ehitati kooli ruumidesse oma söökla ja köök koos kõrvalruumidega, renoveeriti duširuum ja tütarlaste tööõpetuse kabinet. 2000.a. sügisel viidi läbi uus ulatuslik kapitaalremont - vahetati aknad ja uksed.
Kool on muutumas külaelu keskuseks. Siin käivad harjutamas korv- ja võrkpallihuvilised, võimlejad, kohalik puhkpilliorkester, segarahvatantsurühm, naisanambel ja käsitööring. Tilsi kooli direktor oli viimati pikka aega Ellen Toova.
Alates 2006. aastast on Tilsi Põhikooli direktor Aivo Roonurm.

Aadress:Tilsi Laheda Vald 63001
Telefon:79 29 324
Kodulehekülg:http://www.tilsikool.edu.ee