Vana-Koiola kool

Vana-Koiola algkool alustas tööd 1926. aastal endises Vana-Koiola Rendimõisa hoones. Kooli esimeseks juhatajaks oli Alfred Henno, kes töötas koolis kuni 1941. aastani. 1946. aastal alustas algkooli baasil tööd seitsmeklassiline kool. 1962 aastal reorganiseeriti kool kaheksaklassiliseks, 1989. aastal üheksaklassiliseks. Kõige staazikam koolijuht on olnud Aksel Polli, kes juhtis kooli üle 25 aasta (1953-1979). Sellel ajal paranes tunduvalt ka kooli majanduslik olukord. Koos sai elektrivalguse, valmisid kooli juurdeehitus ja söökla.


85 aasta jooksul on koolijuhte olnud 13.

Alfred Henno 1926-1941

Leida Värs    1941-1942

Enn Tuuling  1942-1944

Viktor Raidla 1944-1952

Helmut Seeba 1952 (2 kuud)

Aleksander Juhanson 1952-1953

Aksel Polli  1953-1979

Heino Luiga 1979-1981

Mai Silm 1981-1999

Anne Kuusik 1999-2003

Siret Lillemäe 2003-2008

Anneli Laansalu 2008-2010

Ellen Toova 2010 (5 kuud)

 

Kooli seisus ja nimed ajas

1926  algkool (4 klassi koos)

1926-1936 ürikud hävinud 2MS tõttu

1946-1949 6-klassiline kool

1949-1962 7-klassiline kool

1962-1988 8-klassiline kool

1988-1991 9-klassiline kool

1991-2001 põhikool (9 klassi)

2001-2010 kool (6 klassi)


Aastatel 1949-2000 on kooli lõpetanud 545 õpilast.


Vana-Koiola kool lõpetas oma tegevuse 2010. a.