Laheda Vallavolikogu liikmete registreerimine
Laheda Vallavolikogu liikmete registreerimine 28.10.2013 nr 20-1.2/5