Tilsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trasside ja puhasti projekteerimine
KIK-i veemajanduse programmist rahastuse saanud Tilsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trasside ja puhasti projekteerimine projekt on lõpetatud.