kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Detailplaneeringu koostamise algatamine  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Detailplaneeringu koostamise algatamine
 

Laheda Vallavolikogu 13. juuni 2016.a otsusega nr 17 „Detailplaneeringu koostamise algatamine“ algatati detailplaneeringu koostamine Laheda vallas Tilsi külas Äglimäe katastriüksustel 38501:003:0788 ja 38501:003:0789, kokku ca 20,5 ha suurusel maa-alal.

 

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on moodustada  planeeringualal 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa katastriüksus ning uute juurdepääsuteede planeerimine. Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Laheda Vallavalitsuses või veebilehe www.laheda.ee kaudu.

 

 

 
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus