Detailplaneeringu koostamise algatamine
 

Laheda Vallavolikogu 13. juuni 2016.a otsusega nr 17 „Detailplaneeringu koostamise algatamine“ algatati detailplaneeringu koostamine Laheda vallas Tilsi külas Äglimäe katastriüksustel 38501:003:0788 ja 38501:003:0789, kokku ca 20,5 ha suurusel maa-alal.

 

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on moodustada  planeeringualal 5 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa katastriüksus ning uute juurdepääsuteede planeerimine. Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Laheda Vallavalitsuses või veebilehe www.laheda.ee kaudu.