Laheda valla ühinemise rahvaküsitlus

Laheda Vallavalitsus annab teada, et Laheda valla ühinemise rahvaküsitlus toimub 04.09-05.09.2016. Küsitlusel ootame osalema alates 16-aastaseid isikuid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Laheda vald.
Küsitluspunkt asub Laheda vallamajas (Põlva maakond, Laheda vald, Tilsi küla, Külakeskuse). Küsitluspunkt on avatud  kell 8.00 - 16.00.
Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Isik, kes viibib küsitluse toimumise päeval Laheda valla territooriumil, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetul osalemisel küsitluskohal toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitada vallasekretärile kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse läbiviimise päeval (tel: 7999340, e-post: vald@laheda.ee

Ametlikult peab Laheda vald ühinemisläbirääkimisi  kahel suunal:

1. Läbirääkimiste aluseks Põlva valla ühinemisettepanek. Uus omavalitsusüksus moodustuks Kanepi, Põlva, Ahja, Kõlleste, Laheda, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse–Kuuste ja Veriora valla ühinemise tulemusena. Läbirääkimised on sellel suunal kõige aktiivsemad.

2. Läbirääkimiste aluseks Laheda valla ühinemisettepanek Võru vallale – uus omavalitsusüksus moodustuks Laheda ja Võru valla ühinemise tulemusena.

3. Suheldud on ühinemisettepaneku teinud Kõlleste vallaga

Küsitluslehel (antakse kohapeal) tuleb vastajal reastada 4 eelistust. Vastajal tuleb KÕIK eelistused järjestada numbritega 1 kuni 4 (alustades kõige meelepärasemast eelistusest). Number tuleb märkida eelistuse järel asuva kastikese sisse.

Küsitluslehe ülesehitus:

 

 Toetan Laheda vallana jätkamistToetan Põlva valla ühinemisettepanekut
(ühineksid Laheda, Põlva, Kanepi, Ahja, Kõlleste, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vald)
Toetan Laheda valla ühinemisettepanekut Võru vallale
(ühineksid Laheda ja Võru vald)
Toetan Kõlleste valla ettepanekut
(ühineksid Laheda, Kõlleste, Kanepi, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vald)