Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri
Vaata määrust siit.