Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Vaata määrust siit.