kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> Männi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
 
 
Männi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Laheda Vallavolikogu 11.10.2016  otsusega nr 22 „Männi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“ võeti vastu Laheda vallas Lahe külas Männi katastriüksuse detailplaneering ning otsustati see suunata avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu lahendus ja joonised (planeerimislahendus) on vormistatud Kurmik Projekt OÜ tööna nr 2016-1457-7. Detailplaneeringu eesmärgiks on – katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, planeeringualal ehitusõiguse, kujade, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimisel.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. oktoobrist 2016.a kuni 10. novembrini 2016.a Laheda Vallavalitsuse haldushoones, Külakeskuse Tilsi küla Laheda vald Põlva maakond (tööpäeviti E,K,N 8-16; T 8-18; R 8-14)

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi detailplaneeringu kohta saab esitada kirjalikult Laheda Vallavalitsusele kuni 10.novembrini 2016.a aadressil Külakeskuse Tilsi küla Laheda vald Põlva maakond või e-posti aadressil vald@laheda.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 14 .novembril 2016.a kell 9.00 Laheda Vallavalitsuse volikogu istungite saalis aadressil Külakeskuse Tilsi küla Laheda vald Põlva maakond.

 

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus