Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdade noorsootööalane koostööprojekt 2016-2018
Projekti maksumusToetuse summa: 131 436 €
GruppEuroopa projektid
Kirjeldus

Toetatakse piirkondlikku koostööd noorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele, eelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja –tegevus ning ühistegevuse erinevad vormid. Esmajärjekorras keskendutakse piirkondadele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem. Tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Partnerite volitatud esindajaks on Põlva Vallavalitsus.

Eesmärk:  Täiendavad noorsootöö teenused 7-26 aastastele noortele, kes elavad kohalike omavalitsuste tegevuspiirkonnas ja noorsootööalane koostöö

Visioon: Piirkonna säilimise aluseks on kogukonda kaasatud ja panustav, aktiivne, eluterve suhtumisega noor

Tegevused: Seikluskasvatus, tants, adrenaliiniklubi, hüppamine, draamaring, kettagolf, meediaring, võrgustikutöö ja juhtimine

Tulemused: Projekti perioodi lõpuks on noorsootöösse kaasatud noorte arv 15% suurem

Info: Ainika Mägi ainika@tilsikool.edu.ee tel 5837 2642

Projekti rahastajad